ส่ิงที่ต้องเตรียมก่อนเข้าอบรม Intensive Google Analytics

  1. ในการเรียน Intensive Google Analytics จะมีส่วนที่ต้องทำการ Workshop ดังนั้นผู้เข้าอบรมจะต้องสร้างเว็บไซต์ขึ้นใหม่สำหรับการทำ Workshop โดยเฉพาะ การสร้างเว็บไซต์แนะนำให้สร้างด้วย Google Site เพราะสร้างได้ง่ายใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที และจะได้เกิดความสะดวกในการเรียน เนื่องจากเนื้อหาการสอนจะใช้ Google Site สำหรับ Workshop และในกรณีที่จะเรียนต่อ Advance Google Analytics ก็สามารถใช้ Google Site นี้เรียนต่อได้ด้วย ขั้นตอนการสร้างอยู่ในลิงค์นี้ (***ให้สร้าง Gmail ขึ้นมาใหม่สำหรับนำมาเปิดบัญชีสร้างเว็บไซต์***) วิธีสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
  2. สร้างแอคเคาท์ Google Analytics ใหม่ และนำ Measurement ID ไปเซ็ตไว้ที่เว็บที่สร้างจากข้อ 1  วิธีการสร้างบัญชี Google Analytics แนะนำให้ทำตามขั้นตอนจากลิงค์นี้เท่านั้นเพื่อให้การเวิร์คชอปสามารถทำได้โดยสะดวก
  3. ในบาง Workshop จะต้องใช้ Google Analytics Demo Account ซึ่งเป็น Account สำหรับเรียนรู้ที่ Google จัดเตรียมไว้ให้ผู้สนใจศึกษา ผู้เข้าอบรมควรติดตั้ง Demo Account มาก่อนวันเข้าอบรม การติดตั้ง Demo Account ให้เข้าที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/2XFBdGI แล้วคลิ้กที่ Access Demo Account หรือ เข้าถึงบัญชีสาธิต