ส่ิงที่ต้องเตรียมก่อนเข้าอบรม Intensive Google Analytics

  1. ในการเรียน Intensive Google Analytics จะมีส่วนที่ต้องทำการ Workshop ดังนั้นผู้เข้าอบรมจะต้องสร้างเว็บไซต์ขึ้นใหม่สำหรับการทำ Workshop โดยเฉพาะ การสร้างเว็บไซต์แนะนำให้สร้างด้วย Google Site เพราะสร้างได้ง่ายใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที และจะได้เกิดความสะดวกในการเรียน เนื่องจากเนื้อหาการสอนจะใช้ Google Site สำหรับ Workshop และในกรณีที่จะเรียนต่อ Advance Google Analytics ก็สามารถใช้ Google Site นี้เรียนต่อได้ด้วย ขั้นตอนการสร้างอยู่ในลิงค์นี้ (***ให้สร้าง Gmail ขึ้นมาใหม่สำหรับนำมาเปิดบัญชีสร้างเว็บไซต์***) วิธีสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
  2. ผู้เรียนบางท่านที่สามารถสร้างแอคเคาท์ Google Analytics ได้เอง แนะนำให้สร้างแอคเคาท์ Google Analytics ใหม่ และนำ Tracking ID ไปเซ็ตไว้ที่เว็บที่สร้างจากข้อ 1 วิธีการสร้างแอคเคาท์ Google Analytics การสร้างบัญชี Google Analytics แนะนำให้ทำตามขั้นตอนจากลิงค์นี้เท่านั้นเพื่อให้การเวิร์คชอปสามารถทำได้โดยสะดวก