หลักสูตรการเรียน Google analytics ระดับ Intensive Analytics

หัวข้ออบรม หลักสูตร Intensive Analytics

Introduction

 • Digital Analytics คืออะไร
 • ทำไมต้องเรียนรู้ Google analytics
 • หลักการทำงานของ Google analytics
 • Sampling report ทำงานอย่างไร

Deep Basic

 • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง
 • Core analysis technique เทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์รีพอร์ท
 • Conversion เป้าหมายสำคัญที่ทุกเว็บไซต์ควรต้องมี
 • รู้จัก Conversion Type
 • Conversion Attribution เรื่องสำคัญที่ควรเข้าใจ
 • สร้าง Measurement Plan ให้พร้อมก่อนลงมือทำงานจริง
 • Implementation Plan กำหนดหัวข้อในการเซ็ตอัพ Google Analytics

Data Model & Data Type

 • Google analytics data model รู้จักโครงสร้างข้อมูลของ google analytics
 • Dimensions & Metrics ชนิดของข้อมูลที่ต้องรู้จัก
 • รู้จัก Session ข้อมูลที่สำคัญที่สุด
 • ความแตกต่างระหว่าง UIP, Session และ User
 • รู้จัก Session duration, time on page, bounce rate
 • Bounce rate VS Exit rate

Account Structure

 • รู้จัก Account, Property และ View
 • เรียนรู้การกำหนดโครงสร้าง Account ที่ถูกต้อง
 • เข้าใจ View ให้ถูกต้องก่อนทำข้อมูลหาย
 • รู้จัก Goal และ Goal Funnel
 • User Management & Permission
 • สมัครและติดตั้ง Google Analytics

ABC Report

 • รู้จักโครงสร้าง report ของ Google analytics
 • Real time report ประโยชน์ที่มากกว่าข้อมูล realtime

Audience Report

 • เรียนรู้ User / New User / Returning User
 • User Explorer Report เจาะลึกพฤติกรรมระดับบุคคล
 • เรียนรู้ Demographic reports
 • เรียนรู้วิธีการอ่านข้อมูล Audience Reports ต่างๆ และการนำไปใช้ประโยชน์จากเคสจริง

Acquisition Report

 • Channel Report รู้จักกับ digital marketing channels ต่างๆ ที่ส่งผู้ชมมาที่เว็บไซต์
 • Source และ Medium คืออะไร สัมพันธ์กับ Channel Report อย่างไร
 • เรียนรู้วิธีการอ่านข้อมูล Acquisition Reports ต่างๆ และการนำไปใช้ประโยชน์จากเคสจริง
 • รู้จักและวิเคราะห์ Adwords Report เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการซื้อโฆษณา
 • Social Reports ข้อมูลสำคัญที่นักการตลาดต้องการ
 • รู้จัก UTM Tagging เพื่อการวัดผลแคมเปญที่ถูกต้อง แม่นยำ

Behavior Report

 • วิเคราะห์ Landing Page และ Exit Page เพื่อนำไปปรับปรุงเว็บไซต์
 • รู้จัก Page Value ใน All page report
 • วิเคราะห์ Site search report ความลับที่นักการตลาดต้องรู้
 • เรียนรู้และติดตั้ง Page Analytics Chrome Extension

Conversions Report

 • เรียนรู้ Goal conversion สิ่งสำคัญที่ทุกเว็บไซต์ต้องมี
 • การสร้าง Destination Goal และ Goal Funnel ใน Google analytics
 • เรียนรู้ Goal report สร้าง goal แล้วต้องอ่านให้เป็น
 • Multi-Channel Funnel เข้าใจการทำงานร่วมกันระหว่าง Marketing Channel ต่างๆ
 • วิเคราะห์ e-Commerce reports เพื่อหาโอกาสเพิ่มยอดขาย

Q & A

สนใจเรียน Google Analytics อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วัน-เวลา คอร์สรอบถัดไป

Leave a Reply