หลักสูตรการเรียน Intensive Google Analytics 4

หัวข้ออบรม Intensive Google Analytics 4 หลักสูตร 2 วัน

เนื้อหาการอบรมได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการอบรมมากกว่า 5 ปี เพื่อให้ผู้ที่เริ่มต้นศึกษาเข้าใจ Google Analytics อย่างละเอียดถูกต้อง สามารถนำไปใช้ทำงานจริงทันทีที่เรียนจบ และทำให้ผู้เรียนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเข้าใจเทคนิคสำคัญต่างๆ ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการทำงานด้านการวิเคราะห์วัดผลด้วย Google Analytics ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจเรียน Google Analytics อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วัน-เวลา คอร์สรอบถัดไป

เนื้อหาคอร์สเรียน Google Analytics 4

 • Introduction to GA4
 • What’s new in GA4 รู้จักฟีเจอร์ใหม่ที่มีเฉพาะใน GA4
 • หลักการทำงาน และ Data model ของ Google Analytics 4
 • Event 4 แบบ แนวคิดสำคัญของการเก็บของข้อมูลแบบใหม่ใน GA4
 • แนวทางการออกแบบ Event และ Parameters สำหรับ GA4 เพื่อเก็บข้อมูลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • Case study: Define Event & Parameters for Business
 • ความหมาย และประโยชน์ในการใช้งานของ Dimensions และ Metrics พื้นฐานใน Google Analytics GA4
 • เปรียบเทียบ Metrics สำคัญที่จำเป็นต้องรู้ และความหมายที่ไม่เหมือนเดิมของ GA3 และ GA4
 • GA4 Conversion Event และ Conversion Rate ตัวเลขสำคัญสำหรับการตัดสินใจ ที่เปลี่ยนไปจาก GA3
 • Conversion Type เรียนรู้การกำหนด Micro conversion สำหรับธุรกิจ เพราะทุกเว็บไซต์ไม่ควรมี Conversion สำหรับการวัดผลเพียงแบบเดียว
 • เรียนรู้ Conversion Attribution Model แบบต่าง ๆ ใน GA4คอนเซ็ปท์หลักที่สำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งในการวัด Marketing Performance เพราะกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า (Customer Decision Journey) มักจะใช้ช่องทางการตลาดมากกว่า 1 ช่องทาง
 • Account Structure โครงสร้างบัญชีของ Google Analytics 4 เรื่องสำคัญที่ต้องรู้เมื่อต้องเก็บข้อมูลจากหลาย Data Source
 • เรียนรู้การใช้งานพื้นฐานสำคัญในส่วน Admin ของ GA4 :
  1. การฟิลเตอร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องมากที่สุด
  2. กำหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูล User ด้วย Reporting Identity
  3. กำหนดโมเดลตั้งต้น Conversion Attribution
  4. การปรับ session timeout และ timer for engaged session เพื่อวัดผล Traffic ได้อย่างถูกต้อง
  5. การฟิลเตอร์ Referral ไม่เหมาะสมเพื่อการบันทึกค่า Conversion ที่ถูกต้องกว่าเดิม
  6. การเชื่อมโยงบัญชี Google Ads เพื่อให้การทำงานร่วมกับเอเจนซีมีประสิทธิภาพและวัดผลได้อย่างถูกต้อง
  7. วิธีการกำหนด Conversion Event เพื่อวัด Conversion และ Conversion Rate
 • GA4 Default channel grouping เข้าใจความหมายของ 18 Marketing Channels และหลักการที่ GA4 ใช้จัดกลุ่ม Traffic
 • UTM tagging ใช้ร่วมกับ GA4 อย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • UTM tagging for GA4 channel grouping
 • เรียนรู้การใช้งาน และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลจาก GA4 Build-in reports รวมถึงการใช้ฟีเจอร์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก
  1. Demographics
  2. Tech
  3. Acquisition
  4. Google Ads
  5. Engagement
  6. Monetization
 • Attribution report รีพอร์ทสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจ Performance และการทำงานร่วมกันของ Marketing Channel ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจ Performance และบทบาทของช่องทางการตลาดอย่างถูกต้องด้วย Model Comparison report
 • จัดการข้อมูล Metrics ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการใช้งานด้วย Customize report
 • Filter ข้อมูลในรีพอร์ทด้วย Segment เพื่อการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงได้ดีกว่าเดิม
 • Case study: ออกแบบ Funnel เพื่อ Track User Behavior และ Drop-off steps
 • เรียนรู้เทคนิคการใข้งาน Exploration เครื่องมือการสร้าง Custom report ระดับ Advance ทั้ง 6 แบบ เช่น Funnel exploration, Cohort exploration, Segment overlap  เป็นต้น
 • Workshop: สร้างบัญชี GA4 Demo Account
 • Workshop: สร้าง Advance Analysis Report แบบต่าง ๆ ด้วย Exploration Report
  1. Free form report
  2. Funnel report
  3. Segment overlap report
  4. Path exploration report
  5. Cohort Analysis
 • เรียนรู้เทคนิคการสร้าง Segment และ Google Ads Audience ใน GA4 เรื่องเข้าใจยากที่จำเป็นต้องเรียนรู้ ถ้าหากต้องการใช้ GA4 ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

Leave a Reply