หลักสูตรการเรียน Intensive Google Analytics 4

หัวข้ออบรม Intensive Google Analytics 4 หลักสูตร 2 วัน

เนื้อหาการอบรมได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการอบรมมากกว่า 5 ปี เพื่อให้ผู้ที่เริ่มต้นศึกษาเข้าใจ Google Analytics อย่างละเอียดถูกต้อง สามารถนำไปใช้ทำงานจริงทันทีที่เรียนจบ และทำให้ผู้เรียนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเข้าใจเทคนิคสำคัญต่างๆ ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการทำงานด้านการวิเคราะห์วัดผลด้วย Google Analytics ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจเรียน Google Analytics อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วัน-เวลา คอร์สรอบถัดไป

เนื้อหาคอร์สเรียน Google Analytics 4

 • Introduction to GA4
 • หลักการทำงาน และ Data model ของ Google Analytics 4
 • เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ สิ่งที่ทำให้ GA4 เป็นการอัพเดทที่ดีที่สุดที่เคยมีมา
 • Event 4 แบบ แนวคิดสำคัญของการเก็บของข้อมูลใน GA4
 • แนวทางการออกแบบ Event และ Parameters เพื่อเก็บข้อมูลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ความหมาย และประโยชน์ในการใช้งานของ Dimensions และ Metrics พื้นฐานใน Google Analytics GA4
 • เปรียบเทียบ Metrics สำคัญที่จำเป็นต้องรู้ และความหมายที่ไม่เหมือนเดิมของ GA3 และ GA4
 • รู้จักและเข้าใจสูตรพื้นฐานการเพิ่มยอดขายจากตัวเลข Metrics ใน Google Analytics 4
 • Conversion Event และ Conversion Rate ตัวเลขสำคัญสำหรับการตัดสินใจ
 • Conversion Type เรียนรู้การกำหนด Micro conversion สำหรับธุรกิจ เพราะทุกเว็บไซต์ไม่ควรมี Conversion เพียงแบบแบบเดียว
 • Conversion Attribution คอนเซ็ปท์หลักที่สำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งในการวัด Marketing Performance เพราะกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า (Customer Decision Journey) มักจะใช้ช่องทางการตลาดมากกว่า 1 ช่องทาง
 • Core Analysis Technique เทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์รีพอร์ท
 • แนวทางการสร้าง Measurement Plan เตรียมแผนการวัดผลที่ถูกต้องให้พร้อมก่อนลงมือทำงานจริง
 • Account Structure โครงสร้างบัญชีของ Google Analytics 4 เรื่องสำคัญที่ต้องรู้เมื่อต้องเก็บข้อมูลจากหลาย Data Source
 • GA4 Default channel grouping เข้าใจความหมายของ 18 Marketing Channels และหลักการที่ GA4 ใช้จัดกลุ่ม Traffic
 • UTM tagging ใช้ร่วมกับ GA4 อย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • เรียนรู้การใช้งานพื้นฐานสำคัญในส่วน Admin ของ GA4
 • เรียนรู้การใช้งาน และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลจาก GA4 Build-in report ทั้ง 8 กลุ่ม รวมถึงการใช้ฟีเจอร์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก
  1. Demographics
  2. Tech
  3. Acquisition
  4. Google Ads
  5. Engagement
  6. Monetization
  7. Retention
  8. Attribution
 • จัดการข้อมูล Metrics ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการใช้งานด้วย Customize report
 • Filter ข้อมูลในรีพอร์ทด้วย Segment เพื่อการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงได้ดีกว่าเดิม
 • เข้าใจ Performance และบทบาทของช่องทางการตลาดอย่างถูกต้องด้วย Model Comparison report
 • เรียนรู้เทคนิคการใข้งาน Exploration เครื่องมือการสร้าง Custom report ระดับ Advance เช่น Funnel exploration, Cohort exploration, Segment overlap  เป็นต้น
 • เรียนรู้เทคนิคการสร้าง Segment ใน GA4 เรื่องเข้าใจยากที่จำเป็นต้องเรียนรู้ ถ้าหากต้องการใช้ GA4 ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 • User lifetime หนึ่งในรีพอร์ทที่ดีที่สุดที่ใน GA4 เครื่องมือที่จะทำให้นักการตลาดเข้าใจ Lifetime Value ของแคมเปญต่างๆ ได้อย่างแท้จริง

Workshop

 • Workshop : เร่ิมสร้างบัญชี Google Analytics 4 แบบ Step by Step 
 • Workshop : ติดตั้ง Google Analytics บน Website
 • Workshop : ติดตั้ง Google Analytics Demo Account
 • Workshop : สร้าง Event ใน GA4 แบบง่าย ไม่ต้องใช้ทีม Dev
 • Workshop : ตั้งค่า Conversion Event ใน GA4
 • Workshop : สร้าง UTM tagging เพื่อการวัดผลที่ถูกต้อง
 • Workshop : Customize report ปรับรีพอร์ทให้ตรงกับการใช้งานส่วนตัว
 • Workshop : Report filter กรองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาบแบบเฉพาะเจาะจง
 • Workshop : สร้างรีพอร์ท Free form exploration
 • Workshop : สร้างรีพอร์ท Funnel exploration
 • Workshop : สร้างรีพอร์ท Path exploration
 • Workshop : สร้างรีพอร์ท Segment overlap
 • Workshop : สร้างรีพอร์ท Cohort exploration
 • Workshop : สร้างรีพอร์ท User lifetime
 • Workshop : สร้างรีพอร์ท User explorer

Leave a Reply