เหตุผลเดียว ที่ทำให้เราต้องใช้ Google Analytics

measure-improve

จริงๆ แล้วผมเองเคยเขียนถึงเหตุผลที่ควรจะต้องใช้ Google Analytics มาบ้างแล้ว แต่ถ้าต้องให้สรุปเหตุผลจริงๆ ทั้งหมดสรุปได้เป็นเรื่องเดียวกันก็คือ “การวัดผล” นั่นเอง

คงไม่จำเป็นต้องอธิบายการวัดผลว่าสำคัญอย่างไร เพราะเชื่อว่าในชีวิตการทำงานของทุกคนนั้นย่อมต้องถูกวัดผลด้วยสิ่งที่เรียกว่า KPI กันอยู่แล้ว ซึ่ง KPI ของแต่ละส่วนงานอาจจะแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ายขายย่อมมี KPI หลักเป็น ยอดขาย หรือ Sales Target ซึ่งการมี KPI นั้นจะทำให้การทำงานมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถนำมาประเมินวัดผลกันอย่างที่เราๆ คงจะสัมผัสกันจนเคยชิน แต่นั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่นอกจากจะทำให้ธุรกิจเติบโตแล้ว ยังเป็นส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนความสามารถของคนทำงานด้วย

คำถามคือ ในเมื่อการทำงานทั่วไปแทบทุกอย่างมีตัววัดผล แล้วทำไมการทำ Digital Marketing ไม่มีการวัดผลกันอย่างถูกต้อง ผมไม่ได้พูดว่าเราไม่ได้มีการวัดผลกันนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เคยสอนเรื่อง Google Analytics มา 90% ของผู้เข้าอบรมไม่มีการวัดผลอย่างถูกต้อง หรือเรียกได้ว่าไม่มีการวัดผลเลย เพราะเป็นการวัดผลที่ไม่สามารถตอบได้ว่าจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร

ซึ่งการวัดผล digital marketing ทุกวันนี้ จะวัดผลแค่ในระดับ Media Metric กันเป็นส่วนใหญ่ เช่น

  • Impression : จำนวนครั้งของโฆษณาที่ถูกแสดงออกไป
  • ctr :  click through rate หรือ อัดราการ Click ส่วนด้วยจำนวน Impression
  • Click : จำนวนครั้งที่โฆษณาถูกกดคลิ้ก
  • reach : จำนวนคนที่เห็นโฆษณาของเรา (สำหรับ Facebook)
  • Frequency : ความถี่ที่โฆษณาแสดงให้คนๆ หนึ่งเห็น (Impression/reach)
  • Engagement : จำนวนครั้งที่ยูสเซอร์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เราสื่อสารออกไป เช่น Like Comment Share Click เป็นต้น

แล้วทำไมผมถึงบอกว่าการวัดผลด้วย Media Metric แค่นั้นไม่เพียงพอ นั่นเพราะว่าเราทำการวัดผลที่ระดับ Marketing Touch Point เท่านั้นไม่ได้เป็นการวัดว่า หลังจากเกิดการ Engage คือคลิ้กเข้ามาที่เว็บไซต์แล้ว ได้เกิดการซื้อสินค้า สมัครสมาชิก หรือได้ทำในสิ่งที่ Business อยากให้เกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า เพราะเป็นเรื่องของ “Business Objectives” จริงๆ ไม่ใช่แค่ว่ามี Impression, ctr, click เท่าไร เพราะการรู้เพียงเท่านั้นเราก็จะไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่ลงทุนหรือลงแรงไปนั้นดีหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น SEO, Google Adwords, Facebook Ad, E-mail Marketing รวมถึง Social Media Marketing แล้วพอเราไม่รู้เราก็จะไม่สามารถปรับปรุงในสิ่งที่ยังไม่ดี หรือส่งเสริมในส่ิงที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นอีก ถ้าย้อนกลับไปเรื่องของการวัดผลการทำงานของคนทำงานแล้ว คนที่ทำงานดีก็ควรได้รับการผลักดัน ได้รับโบนัสและสวัสดิการที่ดี ขณะที่คนที่ทำงานได้ไม่ดีแต่ต้องจ่ายเงินเดือนสูงมาก ก็ควรจะต้องพิจารณาหาทางแก้ไขเพื่อให้มี performance ที่ดีขึ้น จริงไหมครับ

ซึ่งที่กล่าวถึงปัญหาต่างๆ ใน “การวัดผล” มาทั้งหมดนี้ ผมกำลังจะบอกว่า Google Analytics คือคำตอบทั้งหมดในการวัดผล Digital Marketing ที่จะช่วยให้การวัดผลสามารถทำได้ถูกต้องตาม Business Objectives จริงๆ และเมื่อวัดผลได้ สิ่งที่ตามมาก็คือการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
What gets measured, gets improved
4 บทความแนะนำ สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ Google Analytics

Happy Measurement 🙂

Leave a Reply