Converted Clicks, Conversions และ Transactions ต่างกันอย่างไร

conversion

เมื่อวานนี้มีคำถาม inbox เข้ามาในแฟนเพจให้ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่าง Converted Clicks, Conversions และ Transaction เลยขอถือโอกาสนำมาเขียนเป็นบทความเพื่อให้ทุกคนได้ทราบทั่วกันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเองเคยสงสัยอย่างมากในช่วงแรกๆ ที่เริ่มซื้อโฆษณาผ่าน Google Adwords ว่าแตกต่างกันอย่างไร และเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อยู่

อย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าทั้งสามคำนี้อยู่คาบเกี่ยวกันระหว่าง Google Adwords และ Google Analytics ซึ่งอาจจะทำให้คนที่เริ่มศึกษาใช้งานเกิดความสับสน และเข้าใจได้ยากหากไม่ได้ใช้เครื่องมือทั้งสองอย่างนี้มาก่อน หรือใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

Converted Clicks เป็นเมทริคหนึ่งในรีพอร์ท Adwords ซึ่งหมายถึง จำนวนคลิ้กที่ทำให้เกิด conversion ขึ้น ซึ่งอาจจะแค่ 1 หรือมากกว่า 1 conversion ก็ได้ (ภายในช่วงเวลา conversion window ที่กำหนด โดยปกติจะมีเวลา 30 วันนับจากวันที่ click โฆษณา) หมายความว่า หากคลิ้กใดที่หลังจากคลิ้กมาแล้วทำให้เกิด 2 conversion ค่า Converted Clicks จะนับแค่ 1 แม้ว่าจะมี 2 Conversion ก็ตาม

Conversion เมทริคนี้อยู่ทั้งใน Adwords และ Analytics ซึ่งมีความหมายคล้ายๆ คือ เป้าหมาย หรือ Goal ที่เรากำหนดไว้ได้ถูกกระทำสำเร็จแล้ว เช่นการซื้อของ การลงทะเบียนสมัครสมาชิก สำหรับใน Adwords คำว่า Conversion จะหมายถึง conversion ที่เกิดจาก conversion tracking code ที่เรานำไปติดไว้ที่เว็บไซต์ รวมกับ Conversion ที่เรามีการอิมพอร์ท Goals ที่กำหนดขึ้นจาก Google Analytics ดังนั้นการอ่านค่า Conversion ใน Google Adwords จึงเป็นเรื่องที่ต้องระวังให้ดี เพราะหากเราเซ็ต “Include in conversion” ทุก Goal เอาไว้ ค่า conversion จะรวมเข้าด้วยกันหมด ทำให้ไม่สามารถแยกแยะเป็นเรื่องๆ ได้

ส่วนใน Google Analytics คำว่า Conversion จะหมายถึง conversion ที่เกิดจาก Goals ทั้งหมดที่เซ็ตขึ้นมา รวมกับ Transaction ที่เกิดขึ้นจากระบบ e-commerce tracking

Transaction จะเป็น metric ของ Google Analytics เท่านั้น ซึ่งหมายถึงจำนวนครั้งของการสั่งซื้อสินค้าที่เกิดขึ้น การจะเห็น metric นี้ได้จะต้องมีการ implement เรื่องของ e-commerce tracking ก่อนเท่านั้น และเราสามารถที่จะ import Transaction นี้เข้าไปเป็น Conversion หนึ่งในรีพอร์ทของ Adwords ได้ด้วย ซึ่งจะทำให้ Adwords สามารถออปติไมซ์แคมเปญโฆษณาได้ดียิ่งขึ้นตรงกับ Conversion ที่เรากำหนดเข้าไป

เพื่อให้เห็นภาพของที่สามเมทริคนี้ได้ชัดขึ้นขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพดังนี้ สมมุติว่ามีลูกค้าหนึ่งคนเห็นโฆษณาแล้วคลิ้กเข้ามาสมัครสมาชิก (adwords conversion tracking code ที่นำไปติดหน้าสมัครสมาชิกสำเร็จ) พร้อมกับซื้อสินค้าสองออเดอร์ (transaction จาก analytics) กรณีเช่นนี้ ถ้าเราดูรีพอร์ทใน Adwords เราจะเห็นค่าดังนี้

  • Converted Clicks จะเท่ากับ 1
  • Conversion จะเท่ากับ 3 (1 register complete + 2 transactions)
  • Transaction จะไม่เห็นในแคมเปญรีพอร์ทปกติของ Adwords แต่จะถูกนำไปรวมกับ Conversion แล้ว

ปล. การนับ Conversion นั้น ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยในเรื่องของการเซ็ตค่า “Count” ที่อาจทำให้การนับแตกต่างกันได้
Happy Analytics 🙂

Leave a Reply