เนื้อหาหลักสูตร GA4 1-day crash course เน้นการใช้งานสำหรับนักการตลาด

คอร์สนี้เป็นคอร์ส GA4 ที่ออกแบบเนื้อหาการสอนให้สั้นกระชับ เน้นการใช้งานสำหรับนักการตลาดที่ต้องการอ่านใช้งาน วิเคราะห์รีพอร์ท เป็นหลัก และอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เนื้อหาในเชิงเทคนิคอลมากจนเกินไป เนื่องจากประสบการณ์สอน GA3 และ GA4 เกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ผู้เรียนบางส่วนจะเป็นนักการตลาดที่เน้นการใช้งานเท่านั้น และมีทีม Dev และ GA admin ที่ดูแลการตั้งค่าต่างๆ ใน GA4 ให้อยู่แล้ว ดังนั้นคอร์สนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์สดผ่าน Zoom 1 วัน ที่มีความแตกต่างจากเนื้อหาหลักสูตร 2 วัน โดยมีการตัดทอนเนื้อหาทางเทคนิคอลบางส่วนออก ที่เกี่ยวกับการเซ็ตติ้งตั้งค่า Admin และรีพอร์ทบางอย่างที่อาจจะมีการใช้งานไม่มากนักออกไป โดยเหลือเฉพาะส่วนที่จำเป็นตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เนื้อหาคอร์สเรียน GA 4 crash course (1 วัน)

 • Introduction to GA4
 • What’s new in GA4 รู้จักฟีเจอร์ใหม่ที่มีเฉพาะใน GA4
 • หลักการทำงาน และ Data model ของ Google Analytics 4
 • Event 4 แบบ แนวคิดสำคัญของการเก็บของข้อมูลแบบใหม่ใน GA4
 • ความหมาย และประโยชน์ในการใช้งานของ Dimensions และ Metrics พื้นฐานใน Google Analytics GA4
 • เปรียบเทียบ Metrics สำคัญที่จำเป็นต้องรู้ และความหมายที่ไม่เหมือนเดิมของ GA3 และ GA4
 • GA4 Conversion Event และ Conversion Rate ตัวเลขสำคัญสำหรับการตัดสินใจ ที่เปลี่ยนไปจาก GA3
 • Conversion Type เรียนรู้การกำหนด Micro conversion สำหรับธุรกิจ เพราะทุกเว็บไซต์ไม่ควรมี Conversion สำหรับการวัดผลเพียงแบบเดียว
 • เรียนรู้ Conversion Attribution Model แบบต่าง ๆ ใน GA4คอนเซ็ปท์หลักที่สำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งในการวัด Marketing Performance เพราะกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า (Customer Decision Journey) มักจะใช้ช่องทางการตลาดมากกว่า 1 ช่องทาง
 • วิธีการกำหนด Conversion Event เพื่อวัด Conversion และ Conversion Rate
 • GA4 Default channel grouping เข้าใจความหมายของ 18 Marketing Channels และหลักการที่ GA4 ใช้จัดกลุ่ม Traffic
 • UTM tagging ใช้ร่วมกับ GA4 default channel grouping
 • เรียนรู้การใช้งาน และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลจาก GA4 Build-in reports รวมถึงการใช้ฟีเจอร์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก
  1. Demographics
  2. Tech
  3. Acquisition
  4. Engagement
  5. Monetization
 • Attribution report รีพอร์ทสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจ Performance และการทำงานร่วมกันของ Marketing Channel ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
 • จัดการข้อมูล Metrics ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการใช้งานด้วย Customize report
 • Filter ข้อมูลในรีพอร์ทด้วย Segment เพื่อการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงได้ดีกว่าเดิม
 • Workshop: สร้างบัญชี GA4 Demo Account
 • Workshop: สร้าง Free form report ด้วย visualisation แบบต่าง ๆ ผ่าน Exploration

ค่าอบรม : 9,900 บาท/ท่าน (รายละเอียดอื่นๆ)
วันที่อบรมรอบถัดไป : –

เพิ่มเพื่อน
สนใจคอร์สเรียน Google Analytics 4 หรือ In-house Training อ่านรายละเอียด