หลักสูตร เรียน-สอน Google Analytics โดยผู้ผ่านการรับรองจาก Google

เรียน Google Analytics ได้ประโยชน์อย่างไร

นักการตลาดออนไลน์ : การเรียนรู้ Google Analytics ให้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้เรารู้จักกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์เราได้มากยิ่งขึ้น segment ใดเป็น high value customer และ segment ใดเป็น potential customer ตลอดจนเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้าที่เข้ามาภายในเว็บไซต์ เริ่มตั้งแต่จุด touch point (digital marketing channel) จนกระทั่งเกิด Conversion รวมไปถึงการวัดผลแคมเปญการตลาดออนไลน์อย่างถูกต้อง เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ และ ROI ของแคมเปญ

นักศึกษา เจ้าของเว็บไซต์ และผู้เริ่มต้นสนใจงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง : การเรียน Google Analytics ซึ่งเป็น marketing tool ด้านการวิเคราะห์วัดผลที่ได้รับการยอมรับใช้งานในระดับสากล จะเป็นการช่วยเตรียมพื้นฐานและสร้างความพร้อมสำหรับการทำงานในสายงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง และ e-commerce นอกจากนั้นยังสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เว็บไซต์ส่วนตัวก็จะช่วยให้มีข้อมูล insight ที่จะสามารถจะนำมากำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และช่วยทำให้การตัดสินใจเป็นไปได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน Google analytics อยู่แล้ว แต่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในระด้บ advance หรือต้องการสอบ Google Analytics เพื่อรับใบรับรองจาก Google : การได้รับ Certificate ด้าน Google Analytics เป็นการแสดงถึงความรู้ความสามารถด้าน Google Analytics ในระดับสูงของผู้ที่ผ่านการสอบ และเป็นการเปิดโอกาสสู่ความสำเร็จในสายงานด้านดิจิตอลซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทักษะด้านการวิเคราะห์วัดผลข้อมูลและตัวเลข

หลักสูตรการเรียน Google analytics

 หลักสูตร  เหมาะสำหรับ ราคาต่อ 1ท่าน  จำนวนผู้เข้าอบรม
Intensive Analytics
อ่านรายละเอียด
Basic-intermediet level สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเล็กน้อย 6,420 บาท
(ราคารวม Vat แล้ว)
คอร์สรอบถัดไป
12-18 ท่าน/คอร์ส
Advance Analytics Advance level สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานดี และต้องการศึกษาเทคนิคและฟีเจอร์ในระดับแอดวานซ์ – บาท 12-18 ท่าน/คอร์ส

หลักสูตรการเรียน Google Ads (Adwords)

 หลักสูตร  เหมาะสำหรับ ราคาต่อ 1ท่าน  จำนวนผู้เข้าอบรม
Essential Google Adwords
อ่านรายละเอียดคอร์สเรียน Google Ads
ผู้เริ่มต้นศึกษา Adwords และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำโฆษณาสร้างยอดขาย 6,955 บาท
(ราคารวม Vat แล้ว)
คอร์สอบรมรอบถัดไป
12-15 ท่าน/คอร์ส

ประวัติผู้สอน

พรเทพ เขตร์รัมย์
Mobile : 085-111-0028
email : pornthep.khetrum@gmail.com
Line ID : pornthep.khetrum
facebook page : www.facebook.com/google.analytics.thailand
Line@ : @pornthep
เพิ่มเพื่อน

เรียน สอน google analytics
Google Analytics Certified 2018
Google Adwords Certified 2018

การศึกษา
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท  Computer Information System, ABAC

การทำงาน
AVP Online Digital Marketing, COL Public Company Limited, OfficeMate, 2017-present
GM Digital Media, Cenergy Innovation Limited, Central Retail Corporation, 2015-2017
Digital Strategic Manager, OfficeMate Plc., Central Retail Corporation, 2012-2014
E-commerce Manager, OfficeMate Plc., 2007-2012
Committee of Thai e-Commerce association, 2011-2012

ประสบการณ์

 • Media Buying & Optimization สื่อโฆษณา Google Adwords (Search & GDN), Facebook ad และ Third-party media ให้กับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ www.central.co.th, www.zalora.co.th, www.officemate.co.th, www.supersports.co.th และเว็บไซต์อื่นๆ ภายใน Central Group
 • ประสบการณ์ด้าน E-commerce กับ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) มากกว่า 10 ปี
 • ที่ปรึกษาและดูแลงานด้าน SEO ให้กับเว็บไซต์ www.zen.co.th, www.officemate.co.th, www.home.co.th
 • วางกลยุทธ์และบริหารสื่อดิจิตอลให้กับแคมเปญต่างๆ ของ Central Department Store เช่น Central Midnight Sale, Central International Watch Fair 2014-2015 เป็นต้น

ประสบการณ์สอน

def-sripatum
วิทยากรพิเศษ DEF (Digital Age Fusion) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
23 มี.ค. 60 : วัดผลยอดขายอีคอมเมิร์ซด้วย Google Analytics

abac-logo
วิทยากรพิเศษ THINK  Digital Marketing มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC
1 ต.ค. 59 : Analytics Tools
1 เม.ย 60 : Google Analytics in practice
2 ก.ย 60 : Google Analytics in practice

thammasat
วิทยากรพิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร MM602 Marketing Information System for Decision Making
15 มี.ค. 60 : Digital Marketing Analytics ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
5 เม.ย. 60 : Digital Marketing Analytics ธรรมศาสตร์ รังสิต

bangkok-university-logo
วิทยากรพิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
29 มี.ค. 59 : Media Measurement
1 เม.ย. 60 : Media Measurement

spu-sripatum-university
วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
20 ม.ค. 59 : Digital Marketing 101

nida
วิทยากรพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
26 มี.ค. 59 : Introduction to Google Analytics
24 ก.ค. 59 : Introduction to Google Analytics

thai-chamber-university
วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
22 พ.ค. 60 : Google Analytics in practice
29 เม.ย. 61 : Google Analytics in practice

burapha
วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
9-10 ก.ค. 59 : Digital Media & Channel Planning

sipa-logo
วิทยากรพิเศษ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
29-30 ต.ค. 59 : Google Adwords & Google Analytics

settrade-logo
วิทยากรพิเศษ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 ม.ค. 61 : Google Analytics

Google-analytics-training-course

in-house training course

ได้รับเชิญไปสอนในบริษัทชั้นนำด้าน Banking และ Media Publisher

 • In-house training ทีม Sales & Digital Marketing บริษัท Priceza จำกัด
 • In-house training ทีมรีเสิร์ซ บริษัทวิจัย TNS ประเทศไทย บริษัทวิจัยชั้นนำระดับโลก
 • In-house training ให้กับ บริษัท Tangerine ซึ่งเป็น Google Partner ในประเทศไทยที่ให้บริการด้าน GSA (Google Search Appliance) และ Google Map
 • In-house training ทีม digital analyst บริษัท Nation Broadcasting Corporation
 • In-house training ทีม Online marketing ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB
 • In-house training ทีม Online marketing บริษัท SERENDIPITY MEDIA เจ้าของลิขสิทธ์หนังสือ VOGUE และ GQ Thailand
 • In-house training ทีม Online marketing ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • In-house training ทีม Online marketing ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK
 • In-house training ทีม Online marketing หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด KAsset
 • In-house training ทีม Digital media บริษัท Gottimize จำกัด
 • In-house training ทีม Marketing บริษัท STARMARK จำกัด
 • In-house training ทีม Marketing บริษัท MOGEN จำกัด
intensive-google-analytics-attendees
บริษัทที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Intensive Analytics

อบรมและเป็นวิทยากรหลักสูตร Google Analytics : Intensive Analytics

 • จัดอบรม Google Analytics : Intensive Analytics ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พ.ค. 2558 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมดมากกว่า 30 คลาส ได้รับความสนใจจากบริษัทเอกชน และเอเจนซี่ชั้นนำต่างๆ ที่ส่งผู้เข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง
pornthep-khetrum-google-analytics-thailand-intensive-course
ผู้เข้าร่วมอบรมคลาส Google Analytics ครั้งที่ 9 จากเอเจนซี่ adapter‬ ‪dentsu‬ ‪และ ad_yim‬

วิทยากรรับเชิญของบริษัท itopclass

 • 20-21 มิ.ย. 58 : หลักสูตร Professional Google Analytics ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 26-27 ก.ย. 58 : หลักสูตร Professional Google Analytics ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 27-28 ก.พ. 59 : หลักสูตร Professional Google Analytics ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 18-19 มิ.ย. 59 : หลักสูตร Professional Google Analytics ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 15-16 ต.ค. 59 : หลักสูตร Professional Google Analytics ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • 18-19 ก.พ. 60 : หลักสูตร Professional Google Analytics ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • 26-27 ส.ค. 60 : หลักสูตร Professional Google Analytics ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • 21-22 เม.ย. 61 : หลักสูตร Professional Google Analytics ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply