ติด google analytics tracking code เพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะ sub-directory

* บทความนี้สำหรับ tracking code แบบ classic code (ga.js)

วันนี้ได้รับโจทย์มาข้อหนึ่งว่า ถ้าจะทำ micro site เล็กๆ เพื่อโปรโมทแคมเปญพิเศษหรือโปรเจคท์พิเศษภายใต้เว็บไซต์หลักของบริษัทต้องทำอย่างไรที่จะวัดผลแยกเฉพาะแคมเปญได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลต่างๆ ระหว่างเว็บหลักและ micro site นี้ไม่ปะปนกัน

ตามปกติแล้ว เวลาที่จะทำโปรเจคท์พิเศษที่มี micro site (สมมุติชื่อว่าโปรเจค ABC) URL ของเว็บมักจะมีให้เลือกอยู่ 2 แนวทางคือหนึ่ง รูปแบบของ sub domain เช่น ABC.mysite.com หรืออีกรูปแบบหนึ่งคือ sub directory เช่น mysite.com/ABC ซึ่งการจัดแยกเก็บข้อมูลของโปรเจคท์ออกจากเว็บหลักนั้น ทั้งสองรูปแบบมีวิธีการที่ต่างกัน แต่แบบแรกจะทำได้ง่ายกว่า เนื่องจาก google analytics ถือว่า sub domain เป็นอีก domain ที่แยกออกจาก domain หลักอยู่แล้วจะไม่มีการเก็บข้อมูลรวมกัน ดังนั้นเพียงแค่สร้าง property อีก property หนึ่งเพื่อเอา tracking code ชุดใหม่ไปติดที่เพจต่างๆ ภายใต้ sub domain เท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรเลือก URL แบบ sub domain จะทำงานได้ง่ายกว่า แต่หากมีความจำเป็นต้องเลือกแบบ sub directory ก็อาจจะยุ่งยากกว่า และจะต้องอาศัยโปรแกรมเมอร์ช่วยในการแก้ไข tracking code เล็กน้อยโดยจะต้องสร้างอีกหนึ่ง property เพื่อแยกเก็บข้อมูลออกจากเว็บหลัก แล้วเพิ่มคำสั่ง _setCookiePath() ไว้ใน tracking code ชุดที่สร้างขึ้นใหม่ตามตัวอย่างด้านล่าง

var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-12345-1’]);
_gaq.push([‘_setCookiePath’, ‘/ABC’]);
_gaq.push([‘_trackPageview’]);

แล้วนำ code นี้ไปติดในเพจของโปรเจค ABC ทั้งหมด การทำเช่นนี้จะเป็นการบอกให้ google analytics สร้างชุด cookies ขึ้นมาอีกชุดนี้สำหรับโปรเจคท์นี้แยกออกจาก cookies ของเว็บไซต์หลัก(mysite.com) และมีการเก็บข้อมูล visitor และ campaign แยกออกจากัน และทำให้การวัดผลมีความถูกต้องอย่างแท้จริง

*** วิธีการหนึ่งที่อาจใช้อย่างไม่ถูกต้องนักสำหรับการวัดผลโปรเจคท์ลักษณะนี้คือ การสร้าง include filter ใน view(profile) เพื่อฟิลเตอร์ให้แสดงเฉพาะข้อมูลของ sub-directory ที่ต้องการโดยไม่มีการใช้ฟังชั่น _setCookiePath() การใช้วิธีการนี้จะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลของ cookie และ session จะมีการ share กันกับเพจอื่นที่อยู่ภายนอก sub-directory ของโปรเจคท์ ซึ่งทำให้ข้อมูลบางอย่าง เช่น visit duration, pageviews per visit, new and returning, number of visits คลาดเคลื่อนได้

reference: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/gaTrackingSite#singleSubDirectory

Leave a Reply