เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ Fragment URLs

Fragment-url

Fragment URLs คืออะไร?
Fragment URLs คือ URL ที่มีเครื่องหมาย # hashtag อยู่ใน URL นั่นแหละครับ ยกตัวอย่างเช่น
googleanalyticsthailand.wordpress.com#article1
ส่วนของ URL ก่อนหน้า : # ซึ่งก็คือ “googleanalyticsthailand.wordpress.com” จะเป็นส่วนที่ browser ใช้ download เอกสาร HTML และส่วนของ URL หลัง # หรือคำว่า “article1” จะเป็นส่วนที่เรียกว่า Fragment identifier ซึ่งโดยมากใช้ระบุตำแหน่งเอกสารบนหน้า HTML นั้น ซึ่งเราคงจะเคยพบว่าบาง link ที่เราคลิ้กบนเว็บไซต์บางเว็บนั้นไม่ได้เกิดการเปลี่ยนหน้าใหม่ แต่หน้า browser จะวิ่งไปหาส่วนของข้อความบางส่วนในหน้านั้น อย่างนี้แหละครับที่ต้องใช้ Fragment URL

Fragment URL มีผลอย่างไรต่อ Google Analytics
มีคำถามหนึ่งที่ผู้อบรมในคลาสที่ผมสอนที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ถามว่า URL ที่มีเครื่องหมาย # hashtag นั้น Google เก็บเป็น pageview หรือไม่? คำตอบคือ Google ไม่เก็บ URL ที่มี # เข้าในรีพอร์ท เนื่องจากเวลาคลิ้กที่ Fragment URL จะไม่มีการเรียกหน้าใหม่ ดังนั้นแล้วแน่นอนว่าจะไม่เกิด pageview ใหม่ ซึ่งทำให้ google ไม่สามารถเก็บข้อมูลของ Fragment URL ได้

จริงๆ แล้ว เมื่อเกิดการเปลี่ยน URL fragment จะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่า Browser history change ซึ่งจะมีการเก็บ URL fragment ไว้ด้วย ตรงนี้เองที่เราจะสามารถใช้ในการส่งค่าไปที่ Google ได้แต่อาจจะต้องอาศัย developer และคนที่เชี่ยวชาญด้าน Google Analytics ช่วย

แล้วถ้าจะเก็บว่า Pageview ที่มีการคลิ้ก Fragment URL พวกนี้ต้องทำอย่างไร?
วิธีหนึ่งที่ทำได้ไม่ยากคือ ใช้การส่ง virtual pageview เมื่อเกิด event onclick ที่ link ที่เป็น Fragment url ครับ ซึ่งสำหรับเว็บไซต์ที่เป็น single-page web หรือเว็บที่ใช้ Ajax การทำเช่นนี้จะช่วยลด Bounce rate ด้วยในตัว ส่วนวิธีการส่ง virtual pageview ลองดูที่บทความนี้นะครับ วัดผล bounce session ให้ถูกต้องกว่าเดิม

ปล. ข้อน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fragement URLs คือ Google bot ไม่ crawl URL พวกนี้สำหรับการทำ Google Search Index

Leave a Reply