Backlinks คืออะไร สำคัญอย่างไรในการทำ SEO

backlink

บทความก่อนผมได้พูดถึง การทำ SEO คืออะไร และ 3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจ ไปแล้ว ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้เริ่มต้นศึกษา SEO ควรจะต้องรู้จักและเข้าใจ สรุปโดยย่อเป็น 3 เรื่องด้วยกันคือ

S : structure โครงสร้างของเว็บไซต์ที่จะต้องเป็น Search engine friendly
C : content เนื้อหาของเว็บไซต์ที่จะต้องมีความเป็นต้นฉบับและมีประโยชน์กับผู้อ่าน
B: backlink การมีลิงค์จากเว็บภายนอกลิงค์เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา

ซึ่งส่วนตัวแล้วสิ่งสำคัญที่สุดและเป็นพื้นฐานสำคัญคือ  การสร้าง Content หรือเนื้อหาในเว็บไซต์เรา เพราะสุดท้ายแล้วถ้าทุกอย่างดีหมด ไม่ว่าจะมี backlink กลับมาหาเราจำนวนมาก หรือมีโครงสร้างเว็บไซต์ที่เป็น SEO friendly แล้ว แต่หากเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่ไม่ดีเกิดจากทำ spin หรือทำ spam keyword  หรือไปก๊อปปี้ใครมาแล้วส่วนอื่นจะดีอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นเรื่องที่สำคัญและส่วนตัวผมเองโฟกัสมาตลอดคือต้องทำ content ให้ดีที่สุดก่อนเป็นอย่างแรก เมื่อ Content และ Structure ของเว็บไซต์ดีแล้ว ส่วนสุดท้ายของการทำ SEO ก็คือ การสร้าง Backlink ซึ่งกำลังจะกล่าวถึงในบทความนี้ Continue reading