GA4 – รวมคำศัพท์ใหม่ทั้งหมดของ GA4 ในบทความเดียว

รวมคำศัพท์ Google Analytics เวอร์ขั่น 4 พร้อมคำอธิบายละเอียด

หลายคนที่เริ่มศึกษา GA4 อาจจะสังเกตเห็นว่า ในเวอร์ชั่นใหม่นี้มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก ทั้งแนวคิดการเก็บข้อมูลเป็นแบบ Event Base Model การปรับเปลี่ยน UI หรือหน้าตาของการใช้งานรีพอร์ทแบบเกือบจำไม่ได้ ก็ยังมีการเพิ่มคำศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวกับ Dimensions และ Metrics อีกเป็นจำนวนมาก สำหรับผมแล้วครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดทั้งแต่มี Google Analytics มาเลยทีเดียว และการเปลี่ยนแปลงทีเดียวพร้อมกันหลายๆ อย่างแบบนี้ ทำให้แม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์กับ Google Analytics มาแล้ว ยังถึงกับมึนอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะกับคำศัพท์ใหม่ๆ บทความนี้จีงรวบรวมเอาคำศัพท์ใหม่ทั้งหมดของ GA4 มาจัดกลุ่มและอธิบายความหมายกันทีละคำอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้สามารถอ่านรีพอร์ทและวิเคราะห์ ตีความหมายกันได้อย่างถูกต้อง Continue reading