สร้าง Custom Channel ใน GA4 เพื่อการอ่านรีพอร์ทที่เข้าใจง่ายกว่าเดิม

สร้าง Custom channel group ใน ga4นักการตลาดที่ทำ Marketing หลายๆ ช่องทาง มักจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเมื่อต้องใช้ร่วมกับ GA4 ก็คือ ช่องทางการตลาดๆ หลายๆ ช่องทางมักจะมีรวมอยู่ใน Channel พื้นฐานของ GA หรือไม่ก็ไปรวมอยู่ใน Unassigned (other ใน GA3) ซึ่งทำให้รีพอร์ทที่เราใช้งานกันบ่อยๆ อย่าง Session Acquisition (Channle report ใน GA3) แสดง Performance ของ Marketing Channel ได้ไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงกับความต้องการจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น

  1. ถ้าเรามีการ Broadcast ผ่าน line และมีการทำ UTM tagging ไว้ traffic ที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนคลิ้กลิงค์เข้ามา ก็อาจจะไปจัดอยู่ใน Organic Social หรือ Unassigned (ขึ้นกับการกำหนดค่าใน UTM)
  2. ถ้าเรามีการทำการตลาดผ่าน Influencer และทำ UTM tagging เพื่อวัดผล แต่ทราฟฟิคที่เข้ามานั้น ก็อาจจะถูกจัดอยู่ในแชนแนล Unassigned
  3. ถ้าเราใช้บัดเจ็ทกับ Facebook Ads เป็นจำนวนค่อนข้างสูง และเป็นแชนแนลที่สร้างทราฟฟิคและยอดขายหลัก เราอาจจะอยากจะเห็นแชนแนลชื่อ Facebook Ads แยกออกมา แต่ GA4 อาจจะนำไปรวมกับ Organic Social หรือ Unassigned (ขึ้นกับการกำหนดค่าใน UTM)
  4. ถ้าธุรกิจเราเน้นทำการตลาดผ่าน TIktok เวลาที่มี Traffic เข้ามาจาก TIktok ทราฟฟิคนั้นจะถูกจัดรวมอยู่ใน Organic Social ซึ่งเป็นแชนแนลที่รวมทราฟฟิคจาก Social platform ทุกช่องทาง

ในกรณีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Google Analytics ก็คือ เวลาที่เราดูรีพอร์ทอย่าง Session Acquisition (Channle report ใน GA3) เราจะไม่เห็นแชนแนล LINE, Influencer, Facebook Ads และ Tiktok เพราะช่องทางการตลาดเหล่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดเป็นชื่อแชนแนลพื้นฐาน ซึ่งสำหรับคนที่ใช้งาน GA มานานก็จะทราบว่า เราสามารถดู Performance ของช่องทางการตลาดเหล่านี้ได้ผ่านการดู Dimension ที่ชื่อ Source/Medium ได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะดูได้ แต่ก็อาจจะไม่สะดวกนัก และ Performance ของแชนแนลที่เราอาจจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเหล่านี้ ไม่ได้ถูกแยกออกจากช่องทางการตลาดอื่นๆ อย่างชัดเจน อย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าถ้าธุรกิจเราใช้ Tiktok เป็นช่องทางหลักในการการสร้างทราฟฟิคเและรายได้ เราก็คงอยากจะเห็นแขนแนล Tiktok แยกออกมาอย่างเชัดเจน และไม่ถูกรวมอยู่ใน Organic Social จริงไหมครับ

จากอัพเดทล่าสุด ตอนนี้ GA4 ปล่อยฟิเจอร์ที่ให้เราสามารถสร้าง Custom Channel ขึ้นได้แล้ว (ใครที่เคยเรียนคอร์ส GA4 ไปเมื่อ 1-2 เมษา ตอนนั้นผมบอกว่า GA4 ยังไม่ให้เราสร้าง Custom Channel ตอนนี้สร้างได้แล้วนะครับ:) ซึ่งจริงๆ ผมก็รอการอัพเดทฟีเจอร์นี้มานานเช่นกัน เพราะถึงแม้ว่า GA4 จะมีแชนแนลพื้นฐานมาให้ถึง 18 channel แล้วก็ตาม แต่ในการทำงานจริงก็ยังไม่เพียงพอ และไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดในการทำงาน และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็พบว่าคนที่ทำการตลาดหลายๆ ช่องทางมักจะต้องการแชนแนลอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก Default Channel ทั้งหมด 18 แขนแนล เช่น LINE, Influncer, Facebook Ads หรือ Tiktok เป็นต้น

จากภาพตัวอย่าง ผมลองทำ Custom Channel ขึ้นมาโดยมีการเพิ่มอีก 2 แชนแนลคือ Line และ Influencer จะเห็นว่ารีพอร์ทจะแสดงชื่อแชนแนลที่ผมสร้างขึ้นใหม่ให้เห็น Performance ที่แยกออกมาอย่างชัดเจน เวลาเข้าดูรีพอร์ท Session Acquisition (Channle report ใน GA3) ก็จะเห็นภาพ Performance ได้ชัดเจนตรงกับความต้องการของเรา ดังนั้นหากใครมี Channel อะไรที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในแชนแนลพื้นฐาน 18 แชนแนลก็สามารถสร้างเพิ่มเติมเองได้ครับ โดยเข้าได้จากเมนูนี้

Admin > Data Settings > Channel Groups
ข้อจำกัดของการสร้าง Channel Groups
1. GA4 เวอร์ชั่นฟรี สร้างเพิ่มได้อีก 2 Groups ไม่รวม Default Channel Group ส่วนเวอร์ชั่น 360 สร้างเพิ่มได้อีก 5 Groups
2. ในแต่ละ Group จะมี Channel ได้ทั้งหมด 25 Channels เท่านั้น (ทั้งเวอร์ชันฟรี และ 360)

 

หากเว็บไซต์/บริษัทใด ต้องการคำปรึกษาเรื่องการ Implement GA4 สามารถติดต่อได้ที่ LINE:@pornthep ครับ
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกบทความ แอดเฟรนด์ LINE : @pornthep
สนใจคอร์สเรียน Google Analytics 4 หรือ In-house Training อ่านรายละเอียด

Leave a Reply