Transmedia storytelling เรื่องเล่าจากผู้กำกับ “พี่มากพระโขนง”

จริงๆ ตั้งใจจะเขียนบทความนี้ตั้งแต่วันที่ได้ฟังคุณบรรจง ปิสัญธนะกูล หรือคุณโต้ง GDH (ชื่อเดิม GTH) เล่าเรื่องแชร์มุมมองในงาน CEO Forum ของ Central Group ในหัวข้อ Transmedia เมื่อเดือนก่อน เพราะรู้สึกว่าน่าเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจเรื่องนี้ ซึ่งกว่าจะได้เขียนก็ล่วงเลยไปเกือบเดือน 🙁

เอาจริงๆ ผมเองก็ไม่ได้คุ้นเคยกับคำว่า Transmedia เลยจนกระทั่งในงานวันนั้น หลังจากงานก็พยายามไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งมีอยู่เว็บหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ค่อนข้างสั้นกระชับเข้าใจได้ดี ถ้าหากสนใจสามารถตามไปอ่านได้ที่ url นี้ครับ – http://athinklab.com/transmedia-storytelling/what-is-transmedia-storytelling/ Continue reading