เจาะลึกกลุ่มลูกค้าด้วย Audience insight report รีพอร์ทใหม่ใน Google Analytics

Audience-insight-reportเมื่อไม่นานนี้ได้รับอีเมล์แจ้งอัพเดทฟีเจอร์ใหม่ (ยังไม่ rollout ในประเทศไทย)ในเดือนธันวาคมจากทาง Google ซึ่งแนะนำรีพอร์ทที่มีชื่อว่า Audience insight report ในอีเมล์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรีพอร์ทนี้สั้นๆ ว่าจะทำให้เราสามารถเห็นภาพของ Audience ที่เข้าเว็บไซต์ของเราได้ละเอียดและลึกมากขึ้นในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Behavior metric, Goal metric และ E-commerce metric ซึ่งจุดเด่นสำคัญของรีพอร์ทนี้มีอยู่สองเรื่องสำคัญด้วยกันคือ

 1. การรวมเอา Dimension หรือ segment ทั้งหมดของ Audience มารวมกันเข้าไว้ใน report เดียวคือ Age, Gender และ Interests ซึ่งตามปกติไม่เคยมีรีพอร์ทไหนใน Google Analytics ทำได้มาก่อน อย่างมากเราก็ทำได้แค่เพิ่ม secondary dimension ขึ้นมา ซึ่งก็จะดูได้แค่ 2 dimension พร้อมกันเท่านั้น แต่ด้วยรีพอร์ทนี้ เราจะมองเห็นภาพได้ชัดและลึกมากขึ้น สามารถรู้ว่ากลุ่มไหน segment ไหนที่เป็นกลุ่ม high value customer ของเว็บไซต์เรา เช่น เพศหญิง อายุ 25-34 สนใจเรื่องสุขภาพและกีฬา เป็นกลุ่มที่เข้ามาแล้วเกิด Conversion สูงสุด เป็นต้น
 2. การเพิ่ม metric ใหม่ขึ้นมาอีก 2 เมทริค คือ
  Global Audience Size
  ค่านี้จะเป็นตัวเลขที่บอกว่า segment ที่เรากำลังดูอยู่นั้นมี cookies อยู่จำนวนเท่าไรในระบบของ Google Display Network ถ้าให้อธิบายภาพแบบง่ายๆ ก็คือ เพศ อายุ และความสนใจนั้น มีกี่ “คน” ที่อยู่ในอยู่ในระบบของ Google Display Network
  * ในเชิงเทคนิคคอลแล้วถ้าหากจะพูดให้ถูกต้องคือ “device” ไม่ใช่ “คน” นะครับ เพราะ cookies จะอยู่ที่อุปกรณ์แต่ละตัวที่ใช้เข้าเว็บไซต์เรา
  Global Audience Index
  ค่านี้จะเป็นการบอกว่ามีคนจำนวนเท่าไรจากจำนวนทั้งหมดใน Global Audience Size ที่เข้ามา engage ในเว็บของเรา ยกตัวอย่างเช่น Global Audience Size ของ segment เพศหญิง อายุ 25-34 สนใจเรื่องสุขภาพและกีฬา มีอยู่ทั้งหมด 20,000,000 cookies แต่คนกลุ่มนี้เข้ามา engage ในเว็บไซต์เรา 20,000 cookies ดังนั้น Global Audience Index ของ Segment นี้จะเท่ากับ 0.1%

เราสามารถใช้ประโยชน์จากรีพอร์ทและเมคทริคใหม่นี้อย่างไรได้บ้าง?

 1. หากพบว่า segment ใดมีค่า Global Audience Index ที่สูง รวมถึงจำนวน session ที่มาก เราสามารถนำ Interest นั้นมาปรับการเขียน Content ในเว็บไซต์ของเราให้สอดรับกับความสนใจของผู้เข้าชมได้ดีขึ้น
 2. หากพบว่า segment ใดมีค่า Global Audience Index ต่ำ แต่เป็นกลุ่ม Segment ที่มี conversion rate สูง ควรพิจารณาเพิ่ม traffic จากกลุ่มนี้ให้มากขึ้น แต่ที่สำคัญคือควรต้องทำการติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่องด้วยว่าเมื่อ traffic เพิ่มแล้ว Transaction เพิ่มขึ้นตามหรือไม่
 3. Bounce rate ของกลุ่มคนที่มี Interest อย่างเดียวกัน เพศและแต่ละอายุช่วงมีความแตกต่างกันอย่างไร

เรื่องของการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า หรือ Audience Analysis ถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการทำ Analytics เพราะเมื่อเรารู้จักและเข้าใจ insight ของลูกค้าแล้ว เราจะสามารถสื่อสารสิ่งที่แบรนด์อยากบอกได้ตรงใจและตรงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น และเมื่อเราทำการสื่อสาร (communication) ได้ดีแล้ว สุดท้ายก็จะนำมาซึ่งผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการจริงๆ
Analytics  make us close to customers
Happy Analytics !

Leave a Reply