GA4 – รวมคำศัพท์ใหม่ทั้งหมดของ GA4 ในบทความเดียว

รวมคำศัพท์ Google Analytics เวอร์ขั่น 4 พร้อมคำอธิบายละเอียด

หลายคนที่เริ่มศึกษา GA4 อาจจะสังเกตเห็นว่า ในเวอร์ชั่นใหม่นี้มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก ทั้งแนวคิดการเก็บข้อมูลเป็นแบบ Event Base Model การปรับเปลี่ยน UI หรือหน้าตาของการใช้งานรีพอร์ทแบบเกือบจำไม่ได้ ก็ยังมีการเพิ่มคำศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวกับ Dimensions และ Metrics อีกเป็นจำนวนมาก สำหรับผมแล้วครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดทั้งแต่มี Google Analytics มาเลยทีเดียว และการเปลี่ยนแปลงทีเดียวพร้อมกันหลายๆ อย่างแบบนี้ ทำให้แม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์กับ Google Analytics มาแล้ว ยังถึงกับมึนอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะกับคำศัพท์ใหม่ๆ บทความนี้จีงรวบรวมเอาคำศัพท์ใหม่ทั้งหมดของ GA4 มาจัดกลุ่มและอธิบายความหมายกันทีละคำอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้สามารถอ่านรีพอร์ทและวิเคราะห์ ตีความหมายกันได้อย่างถูกต้อง

ส่วนใครที่ยังไม่รู้จัก Event Tracking ใน GA4 แนะนำว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่าน GA4 event tracking คืออะไร พร้อมคำแนะนำในการติดตั้ง เพราะใน GA เวอร์ชั่น 4 นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการเก็บข้อมูล Event ไปค่อนข้างมาก ถึงขนาดที่ว่าควรจะต้องลืมวิธีการทำ Event Tracking แบบเดิม และต้องเริ่มเรียนรู้กันใหม่อีกครั้ง

รวมคำศัพท์ Google Analytics เวอร์ชั่น 4

คำศัพท์ใน Acquisition Report

Dimensions Description
Session Campaign Dimension นี้ จริงๆ แล้วคือ Dimension ที่ชื่อ Campaign ที่เราใช้งานกันอยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน ซึ่งค่าที่แสดงจะเป็นชื่อแคมเปญที่เราตั้งไว้ใน UTM_campaign แต่ใน GA4 จะเรียกใหม่ว่า Session Campaigns ดังนั้นถ้าต้องการดู Performance ของ Campaign เหมือนที่เคยดูใน Campaign Report ก็จะต้องใช้ค่านี้แทน ซึ่งเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนชื่อเนื่องมาจาก GA4 มี Dimension ใหม่อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า User Campaigns
User Campaign ค่านี้จะเป็นชื่อของแคมเปญแรกที่นำ User ใหม่เข้ามาที่เว็บไซต์หรือแอป ซึ่งจะเป็นค่าที่ผูกติดอยู่กับ Users แต่ละคนโดยไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าอธิบายให้ง่ายขึ้นก็คือ New User แต่ละคนเข้ามาด้วยแคมเปญอะไร ชื่อแคมเปญนั้นก็จะถูกบันทึกเป็น User Campaign (ค่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตาม Session Campaign)
Session Source Dimension นี้ คือ UTM_source เดิมที่เราใช้งานกัน หรือเป็นชื่อเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งที่มาของ Session ที่เกิดขึ้น
User Source เว็บไซต์แรก หรือ UTM_source แรก ของ New User แต่ละคน (ค่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตาม Session Source)
Session Medium UTM_medium หรือชื่อ Channel เดิมที่เราเคยใช้งานใน Universal Analytics
User Medium UTM_medium หรือชื่อ Channel แรก ของ New User แต่ละคน (ค่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตาม Session Medium)

 

Metrics Description
Engaged sessions จำนวนของ Sessions ที่เข้าเงื่อนไขดังนี้

  1. Sessions ที่มีการแอคทีฟกับหน้าเว็บไซต์ที่เปิดค้างไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 10 วินาที ในกรณีที่ Minimize หน้าจอ Browser ลงไปก่อน 10 วินาที แบบนี้ก็จะไม่นับ
  2. Sessions ที่มีการดู Screen View หรือ Pageviews อย่างน้อย 2 หน้า
  3. Sessions ที่มีการเกิด Conversion Event อย่างน้อย 1 Conversion
Engagement rate เป็นค่าที่คำนวนจาก (Engaged Sessions) / (Total Sessions) ค่านี้เป็น Metric ใหม่ที่นำมาใช้ทดแทนค่า Bounce Rate ที่ถูกยกเลิกไปใน GA4 เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ขอตัวอย่างวิธีการคำนวนให้เห็นภาพดังนี้ ถ้าในช่วงเวลาหนึ่งเว็บไซต์มี Sessions ทั้งหมด 100 Sessions และมี Engaged Sessions ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาทั้งหมด 70 Sessions ค่า Engagement Rate ก็จะเป็น 70% :ซึ่งค่านี้ให้ความหมายที่ดีกว่าค่า Bounce Rate มาก อ่านเพิ่มเติม ทำไมค่า Engagement Rate ถึงดีกว่าค่า Bounce Rate
Engaged sessions per user ค่าเฉลี่ยของ engaged sessions ต่อ user โดยคำนวนจาก
engaged sessions / users
Average session duration ค่าเฉลี่ยของเวลาการใช้งานต่อ 1 Session (Total  Session Duration) / (Total Sessions) ค่านี้จริงๆ ก็เป็น Metric เดิมใน Universal Analytics ที่น่าจะคุ้นเคยกันดี แต่ค่านี้เป็นค่าที่มีความคลาดเคลื่อนอยู่พอสมควร แนะนำให้ดูค่า Average engagement time จะเหมาะสมกว่า
Average engagement time ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการ Engage (มีการเปิดใช้งาน App และ Website แบบ Foreground)
Average engagement time per session ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการ Engage (มีการเปิดใช้งาน App และ Website แบบ Foreground) ต่อ 1 Session ค่านี้เป็น Metric ใหม่ที่จะมีตัวเลขที่ถูกต้องกว่า Average Session Duration แนะนำให้ดูค่านี้เป็นหลัก เพราะ Average Session Duration จะนับรวมเวลาที่ Minimize หน้าจอเว็บไซต์ หรือไม่ได้เปิดหน้าจอ App ค้างไว้บน Screen
Event Count จำนวน Events บางอย่างที่เกิดขึ้น (กรณีที่เลือกดู Event เฉพาะเจาะจง) หรือจำนวน Events ทั้งหมดที่เกิดขึ้น (กรณีที่เลือกดู Event ทั้งหมด)
Events per session ค่าเฉลี่ยของจำนวน Events ต่อ Session ซึ่งคำนวนจาก Total events / Total sessions

คำศัพท์ใน Engagement Report

Dimensions Description
Event Name ชื่อของ Event ที่ถูกบันทึก ซึ่งจะมี 2 ชนิด ได้แก่ Default Name ที่มาจาก Automatic Events และ User-Defined Events ที่มาจาก Event ที่มีการแทรคแบบ Custom Event ใน GA4 จะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และมีความสำคัญกว่า Google Analytics เวอร์ชั่นก่อน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก GA4 event tracking คืออะไร พร้อมคำแนะนำในการติดตั้ง
Page title and screen name ค่านี้จะแสดงชื่อ Title ที่กำหนดไว้ในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ หรือเป็นชื่อของ Screen Name ที่มีการกำหนดไว้ใน App
Page path and screen class ค่านี้จะแสดง Path ของ URL ที่มีการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ หรือเป็นชื่อของ Class ที่มีการกำหนดไว้ใน App ค่านี้จะเหมือนกับ Pages ซี่งเป็น Dimension ใน All pages report ของ Universal Analytics
Content Group ชื่อของกลุ่ม Content ที่กำหนดขึ้นแบบ User-Defined ที่ช่วยให้เราสามารถวัด Performance เนื้อหาของเว็บแบบแยกประเภทได้ ถ้าใครเคยทำ Content Grouping ใน Google Analytics มาก่อน ค่านี้มีหลักการใช้งานแบบเดียวกัน

 

Metrics Description
Views Metrics นี้จริงๆ ก็คือ Pageviews ใน GA เวอร์ชั่น Universal แต่ใน GA4 จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Views แทนเพื่อให้ความหมายครอบคลุมทั้งเว็บไซต์ และแอป กรณีที่เราใช้ GA4 แทรครวมทั้งเว็บและแอป จำนวน Views จะเท่ากับ screen_view + page_view events
***การดูหน้าเดิมซ้ำจะถูกนับ View ด้วย
Average engagement time ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการ Engage (มีการเปิดใช้งาน App และ Website แบบ Foreground) ในกรณีที่ดูจากรีพอร์ท Engagement>Pages and Screens ค่า Avg. engagement time จะหมายถึงค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ Engage จริงๆ ในแต่ละหน้า ซึ่งคล้ายกับ Avg. time on page แต่ต่างกันในรายละเอียดที่ Avg. engagement time จะคิดเฉพาะเวลาที่มีการเปิดหน้าจอนั้นอยู่จริงๆ เท่านั้น ซึ่งมีความถูกต้องเหมาะสมกว่า
Views per User ค่าเฉลี่ยของจำนวน View ต่อ 1 User ซึ่งคำนวนจาก Views/Total users
Unique user scrolls จำนวนของ Unique users ที่มีการ Scroll down หน้าจอมากกว่า 90% ของหน้า อย่างน้อย 1 ครั้ง เวลาใช้งานจริงค่านี้ถือว่าถูกต้องและดีกว่าจำนวน Views เพราะจะนับเฉพาะจำนวนคนมีการ scroll หน้านั้นลงไป 90% แล้วเท่านั้น แต่ Views จะนับทันที ไม่ว่าจะ Scroll หน้านั้นหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าอาจจะไม่ได้อ่าน Content ในหน้านั้นเลยก็ได้
User activity over time จำนวน Active Users ซึ่งแสดงเป็น 3 ช่วงคือ 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน
User stickiness ตัวเลขแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่าง Daily Active Users, Weekly Active Users และ Monthly Active Users

คำศัพท์ใน Retention Report

metrics Description
Lifetime Value ค่าเฉลี่ยของรายได้ทั้งจากการขายและค่าโฆษณาที่ได้จากการคล้ิกแอด (Admob) ของ User แต่ละคน ค่านี้เป็นค่าที่สำคัญในการแบ่ง Segment ของกลุ่มลูกค้าที่มีความสำคัญมากหรือน้อยตามการใช้จ่ายของลูกค้า
User retention สัดส่วนของจำนวน New User ที่มีการกลับเข้ามาในเว็บไซต์หรือแอปในแต่ละวัน ถ้าค่านี้มีตัวเลขที่ดีหรือสูงขึ้น แสดงถึงลูกค้าใหม่หรือคนที่ใช้งานเว็บเราและแอปของเราครั้งแรกมีความสนใจและพึงพอใจที่จะกลับมาอีกครั้ง
User retention by cohort สัดส่วนของจำนวน New User ที่มีการกลับเข้ามาในเว็บไซต์หรือแอป ข้อมูลนี้จะแสดงในรูปแบบ Chart ที่แบ่ง Period ออกเป็น 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน
User engagement by cohort ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ engage ของ New User ที่มีการกลับเข้ามาในเว็บไซต์หรือแอปในแต่ละวัน ข้อมูลนี้จะแสดงในรูปแบบ Chart ที่แบ่ง Period ออกเป็น 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน

คำศัพท์ใน Monetization Report

ส่วนใหญ่คำศัพท์ในรีพอร์ทนี้จะไม่แตกต่างไปจากของเดิมที่เป็น Dimension และ Metrics ใน Ecommerce Report ของเดิมที่เคยเห็นกันอยู่ใน Universal Analytics มากนัก จึงขอนำบางส่วนที่ต้องใช้งานบ่อยๆ มารวมด้วยเพื่อจะได้ทบทวนและเข้าใจความหมายไปพร้อมกันเลย

Dimensions Description
Item id รหัส id ของรายการสินค้าแต่ละรายการ
Item list id รหัส id ของลิสต์กลุ่มสินค้า
Item category ชื่อหมวดหมู่ของกลุ่มสินค้า
ตัวอย่างเช่น กรณีที่เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าดังนี้ Apparel/Mens/Summer/Shirts/T-shirts
Item category จะหมายถึง Apparel การดูรีพอร์ทที่ใช้ Dimension เป็น Category จะให้เราเห็นภาพรวมของสินค้าแต่ละหมวดหมู่ว่ามี Performance ต่างๆ เป็นอย่างไรเช่น สินค้าหมวดใดมีกการเข้าชมมากหรือน้อยที่สุด สินค้าหมวดใดมีการเพิ่มสินค้าในตะกร้ามากที่สุด และสินค้าหมวดใดที่มีการสั่งซื้อมากที่สุด เป็นต้น
Item category 2 ชื่อหมวดหมู่ของกลุ่มสินค้า
ตัวอย่างเช่น กรณีที่เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าดังนี้ Apparel/Mens/Summer/Shirts/T-shirts
Item category 2 จะหมายถึง Mens
Item category 3 ชื่อหมวดหมู่ของกลุ่มสินค้า
ตัวอย่างเช่น กรณีที่เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าดังนี้ Apparel/Mens/Summer/Shirts/T-shirts
Item category 3 จะหมายถึง Summer
Item category 4 ชื่อหมวดหมู่ของกลุ่มสินค้า
ตัวอย่างเช่น กรณีที่เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าดังนี้ Apparel/Mens/Summer/Shirts/T-shirts
Item category 4 จะหมายถึง Shirts
Item category 5 ชื่อหมวดหมู่ของกลุ่มสินค้า
ตัวอย่างเช่น กรณีที่เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าดังนี้ Apparel/Mens/Summer/Shirts/T-shirts
Item category 5 จะหมายถึง T-shirts
Order coupon รหัสของ Coupon โปรโมชั่นที่มีการใช้ในการสั่งซื้อ
Product id รหัสสินค้าที่เกิดการซื้อ
Transaction id หมายเลขรายการสั่งซื้อที่เกิดขึ้น

 

metrics Description
Add to carts จำนวนครั้งทั้งหมดที่ User เพิ่มสินค้าเข้าไปใน Cart
Cart to view rate สัดส่วนของจำนวน Add to carts / Product views ค่านี้ยิ่งมีเปอร์เซ็นที่มากเท่าไรแสดงถึงว่าสินค้าชิ้นนั้นมีโอกาสที่ User จะกดเพิ่มไปใน Cart ได้ง่าย ในกลุ่มเว็บไซต์ Ecommerce มักจะนำเอาค่านี้มาเป็นค่าหนึ่งที่ใช้กำหนดจำนวนการแสดงรายการสินค้า รวมไปถึงลำดับของสินค้าที่แสดงในหน้า Product List โดยดูว่าสินค้าตัวไหนที่มีอัตราการ Add to cart สูงก็ควรจะแสดงให้บ่อยขึ้นในลำดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
Checkout จำนวนครั้งที่ User เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการ ​Checkout
Purchase to view rate สัดส่วนของจำนวน Ecommerce purchases / Item views ค่านี้ยิ่งมีเปอร์เซ็นที่มากเท่าไรแสดงถึงว่าสินค้าชิ้นนั้นมีโอกาสที่ User จะสั่งซื้อได้ง่าย เช่นเดียวกับ Cart to view rate ในกลุ่มเว็บไซต์ Ecommerce มักจะนำเอาค่านี้มาเป็นค่าหนึ่งที่ใช้กำหนดจำนวนการแสดงรายการสินค้า รวมไปถึงลำดับของสินค้าที่แสดงในหน้า Product List โดยดูว่าสินค้าตัวไหนที่มีอัตราการซื้อสูงก็ควรจะแสดงให้บ่อยขึ้นในลำดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
First time buyer จำนวนของ Users ที่มีการซื้อสินค้าเป็นครั้งแรก ค่านี้เป็น Metrics ใหม่ที่ดีมาก ที่ทำให้เห็นตัวเลขชัดเจนว่าเราสามารถหาลูกค้าใหม่ได้เป็นจำนวนเท่าไรในแต่ละช่วงเวลา
Total buyer จำนวน Users ทั้งหมดที่มีการซื้อสินค้า
Ecommerce purchases จำนวนครั้งที่ Users สั่งซื้อสินค้า ตัวเลขนี้แรกๆ หลายคนจะเข้าใจผิดว่าคือจำนวน Transaction ทั้งหมด แต่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ตัวเลขนี้เวลาดูใน Ecommmerce purchase report ค่านี้จะแสดงถึงรายการสินค้าแต่ละรายการถูกซื้อไปทั้งหมดกี่ครั้ง ถ้าเทียบกับ Universal Analytics ค่านี้จะเหมือนกับ Unique Purchase ใน Product performance report
Item purchase quantity จำนวนชิ้นหรือหน่วยสินค้าที่มีการซื้อของแต่ละรายการสินค้า พูดง่ายๆ ก็คือสินค้าแต่ละรายการขายไปอย่างละกี่ชิ้น
Item purchase revenue จำนวนเงินที่ได้จากการขายสินค้าแต่ละรายการ
Ecommerce purchase quantity จำนวนชิ้นหรือหน่วยสินค้าที่มีการขายไปทั้งหมด
Ecommerce revenue รายได้ทั้งหมดจากการสินค้า รวมภาษี Vat และค่าจัดส่ง (กรณีที่มีการส่งค่านี้ไปกับ Purchase event)
Total ad revenue รายได้จากการโฆษณา เช่น Admob
Total revenue ค่านี้จะเป็นค่าที่รวมรายได้ทั้งหมดทั้งจากการขายสินค้า (Ecommerce revenue) และรายได้จากการโฆษณา (Total ad revenue)

จะเห็นว่าใน GA4 เวอร์ชั่นใหม่นี้มี Dimensions และ Metrics ใหม่อยู่มากพอสมควร หลายคำก็เปลี่ยนชื่อจากของเดิม และหลายคำก็มีชื่อที่คล้ายกัน ซึ่งก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ตีความหมายที่คลาดเคลื่อนไปได้ ดังนั้นคนที่ต้องใช้ข้อมูลจาก Google Analytics เพื่อตัดสินใจในการทำงานเรื่องต่างๆ ควรจะต้องอ่านอย่างละเอียด และทำความเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องจริงๆ เหมือนที่เราคงเคยได้ฟังประโยคที่ว่า ติดกระดุมเม็ดแรกผิด ก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้ว ถ้าเราเข้าใจความหมายของ Dimensions และ Metrics ไม่ถูกต้องก็คงไม่ต่างอะไรกัน

Happy Analytics:)
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกบทความ แอดเฟรนด์ LINE : @pornthep
สนใจคอร์สเรียน Google Analytics อ่านรายละเอียด

Leave a Reply