l.facebook.com, lm.facebook.com ใน referral report คืออะไร

l-lm-facebook

มีคำถามทั้งจากคลาสเรียน และคนรู้จักที่ถามเข้ามาบ่อยๆ ว่า ใน referral report นั้น l.facebook.com กับ lm.facebook.com คืออะไร มาจากไหน ปกติเห็นแต่ facebook.com กับ m.facebook.com บทความนี้มาหาคำตอบกันครับ

แรกเริ่มเดิมทีก่อนที่จะมี l.facebook.com หรือ lm.facebook.com ที่เราเห็นใน referral report นั้น traffic พวกนี้จะเป็น unknown source ในรีพอร์ท ที่เกิดจากการใช้ facebook ผ่าน https protocol (secure network) ทำให้ใน header ของ traffic ที่ส่งไปเว็บไซต์ต่างๆ นอก facebook ไม่สามารถส่ง referral url ไปได้

ด้วยเหตุผลนี้ทำให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งตามมา นั่นก็คือการวัดผล facebook marketing นั้นจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะมี traffic ส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามาจาก facebook

จนกระทั่ง facebook ได้สร้างระบบที่เรียกว่า “Link shim” ขึ้นมา จริงๆ เหตุผลหลักที่ facebook สร้าง ‘link shim’ ขึ้นมานี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาแก้ปัญหานี้โดยตรง แต่สร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ link ปลายทางที่ออกจาก facebook ว่าเป็น link ที่เป็นพวก malicious หรือเปล่า (เว็บไซต์ที่อันตรายกับผู้ใช้งาน) เพื่อแจ้งเตือน user ก่อน ถ้าหากเป็นเว็บไซต์ปกติ ระบบจะทำการ redirect ไปที่เว็บไซต์นั้น ซึ่ง referrer ที่ตามไปกับ header คือ l.facebook หรือ lm.facebook นั่นเอง

ผลพลอยได้ที่ตามมาจาก link shim มีอยู่ 2 ประการหลักๆ นอกเหนือจากเรื่องการวัดผล ก็คือ

  1. ข้อมูล traffic จาก facebook ที่เคยหายไป จะกลับมาเป็น referral เหมือนเดิมภายใต้ source ที่เราเห็นเป็น l หรือ lm ซึ่งทำให้การวัดผล facebook marketing  ของนักการตลาดถูกต้องมากยิ่งขึ้น
  2. สำหรับผู้ใช้งาน facebook แล้ว link shim จะช่วยในเรื่องของการปกป้องความเป็นส่วนตัว (privacy) ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะบาง url บน facebook นั้นมีข้อมูลที่เป็นส่วนตัวอยู่ เช่น http://www.facebook.com/username ซึ่งหากส่ง referrer ไปที่เว็บไซต์อื่นๆ อย่างนี้ ย่อมทำให้เว็บไซต์นั้นสามารถระบุตัวตนของเราได้

อ่านถึงตรงนี้น่าจะเข้าใจ l.facebook.com และ lm.facebook.com กันแล้วนะครับ สรุปง่ายๆ สั้นๆ ก็คือ traffic ที่มาจาก facebook นั่นแหละครับ เพียงแต่ว่าไปผ่านระบบ link shim เท่านั้นเอง
Happy Analytics! 🙂

Leave a Reply