มาดู Bounce rate benchmark กัน จะได้รู้ว่า Bounce rate ที่ดูกันอยู่ทุกวันนี้ดีกว่าคนอื่นหรือไม่

ค่า Bounce rate เป็นค่าแรกๆ ที่คนที่เริ่มใช้ Google Analytics มักจะดูกัน แต่คำถามที่เราหลายคนมักจะสงสัยกันคือ แล้วต้องมีค่าเท่าไรถึงจะเรียกว่าดี ซึ่งจริงๆ หากจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีนั้นก็ต้องมีการเปรียบเทียบกับค่า Bounce rate ของเว็บไซต์ประเภทเดียวกัน เช่น e-commerce, publisher หรือ blog เป็นต้น เนื่องจากเว็บไซต์แต่ละประเภทนั้นมีลักษณะเนื้อหาต่างกัน และมีวัตถุประสงค์ในการตอบสนองลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่เหมือนกัน ทีนี้มาดูกันว่าเว็บไซต์ประเภทต่างๆ มีค่าเฉลี่ยของ Bounce rate อยู่ที่เท่าไร ซึ่งข้อมูลที่แสดงนี้นำมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากเว็บไซต์จำนวนมาก ซึ่งผลลัพธ์ก็ถือว่าพอจะนำมาใช้อ้างอิงได้บ้าง ดีกว่าที่เราจะนำค่าๆ เดียวมาใช้กับเว็บไซต์ทุกประเภทซึ่งเป็นการวัดผลที่ไม่เหมาะสม จากตัวอย่างภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่า เว็บไซต์ประเภท Blog นั้น (เว็บไซต์ที่กำลังอ่านอยู่นี่แหละครับ:) มักจะมีค่า Bounce rate ที่สูงมาก ซึ่งค่อนข้างจะตรง ทีนี้มาดูกันว่าเว็บไซต์ประเภทต่างๆ มีค่า Bounce rate เฉลี่ยอยู่ที่เท่าไรกัน Continue reading