Facebook product update [5.2.16]

facebook product update

อัพเดทจาก Facebook global newsletter วันนี้มี 3 เรื่องที่น่าสนใจ บางเรื่องอาจจะยังใช้งานไม่ได้ในประเทศไทย แต่ทางเฟซบุ๊คคงจะทยอย rollout ให้ใช้งานกันได้ในแต่ละประเทศ มารู้จักและเข้าใจกันไว้ก่อนครับ

 1. Video Ads บน instagram สามารถมีความยาวได้สูงสุด 60 วินาทีแล้ว
  สำหรับคนซื้อโฆษณาแล้ว เรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับบางแคมเปญที่ต้องอาศัยการเล่าเรื่องที่ยาวกว่าปกติที่เคยทำกันได้ใน Instagram Ads เร่ิมให้ใช้งาน 4 Feb
 2. Campaign ที่เลือกใช้ ad type แบบ Reach & Frequency (R&F campaign) สามารถเซ็ต period ได้ยาวสูงสุด 90 วัน
  สามารถใช้งานผ่าน  Power Editor เท่านั้น เริ่มใช้งานได้ 1 Feb สำหรับ R&F ขออธิบายสั้นๆ ให้เข้าใจดังนี้ R&F เป็นรูปแบบการซื้อโฆษณาแบบหนึ่งที่ทำให้เราสามารถวางแผนและประมาณการ จำนวน Reach และ Frequency ได้ละเอียดมากขึ้น สามารถระบุจำนวนคร่าวๆ ของ % การ Reach เทียบกับ Potentail Reach (target audience) ตาม budget, เวลา, และ frequency ที่ต้องการได้ ดังนั้นแล้วส่วนใหญ่การใช้ R&F campaign จะใช้เมื่อ objective ที่เป็น Brand Awareness ที่มีจำนวน Impression และ Frequency เป็น KPI หลักfacebook-reach-frequency
 3. Report ใน ads manager และ power editor สามารถเจาะลึกไปที่ระดับ ชั่วโมง ได้แล้ว
  ความสามารถที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี้จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ performance ของแคมเปญโฆษณาได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น เราจะสามารถเห็นความแตกต่างของ performance ภายในวันได้ว่า ชั่วโมงใดที่คน engage / like page / view video หรือมี cost per result / amount spent มากหรือน้อยกว่ากัน ซึ่งจะ่ช่วยให้เราสามารถออปติไมซ์โฆษณาได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
  วิธีการเข้าดูรีพอร์ทนี้
  1) ไปที่หน้า ads manager
  2) คลิ้กที่ Breakdown
  3) เลือก Time of Day (Ad Account Time Zone) หรือ Time of Day (Impression Time Zone) 

  hourly report facebook

Happy Analytics !

Leave a Reply