ตัวเลขสำคัญในการวัดผลโฆษณาสำหรับอีคอมเมิร์ซ

Metrics ตัวเลขสำหรับการวัดผลโฆษณาที่มีเป้าหมายเพิ่มยอดขายและกำไร

The Arrows Metrics เป็นสไลด์ที่ผมทำขึ้นเพื่อใช้สอนอธิบายความสัมพันธ์ของ Ads Metrics ตลอดหลายปีมานี้ ซึ่งสามารถนำไป apply ใช้ได้กับทั้ง Google Ads, Facebook Ads รวมถึง Ads Platform อื่นๆ ความเข้าใจในเรื่องนี้จะทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของข้อมูลแต่ละเมทริค และสามารถอ่านวิเคราะห์และนำไปใช้ออปติไมซ์โฆษณาได้อย่างมีหลักการมากยิ่งขึ้น เรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนควรต้องรู้และเข้าใจให้มากก่อนที่จะเริ่มออปติไมซ์แคมเปญต่างๆ Continue reading

แบ่งประเภทสินค้าที่ขายด้วย Product Involvement และ Repetitive Purchase

แบ่งกลุ่มสินค้าและประเภทด้วย Product Involvement และ Repetitive purchase
การแบ่งกลุ่มและจัดประเภทของสินค้านั้นมีมากมายหลากหลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่มีประโยชน์น่าสนใจที่ทำให้แบรนด์เข้าใจสินค้า และสามารถนำไปตัดสินใจทำงานต่อได้นั้นคือ การแบ่งด้วย Product Involvement และ Repetitive purchase
ภาพตัวอย่างเป็นการจำแนกสินค้าและบริการต่างๆ ออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันด้วยวิธีการดังกล่าวโดยมี
  • Repetitive Purchase เป็นแกนตั้ง ซึ่ง Repetitive Purchase จะเป็นการแบ่งสินค้าตามความถึ่ในซื้อสินค้าหรือบริการนั้น เช่น ซื้อซ้ำบ่อยๆ หรือนานๆ ซื้อที
  • Product Involvement เป็นแกนนอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้แบ่งสินค้าจากความต้องการข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ เช่น ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมาก หรือต้องการข้อมูลในการตัดสินใจซื้อน้อย
ดังนั้นเมื่อนำ 2 ค่านี้มาประกอบกัน สินค้าก็จะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

Continue reading

5 เมทริคที่ไม่รู้ไม่ได้ เพิ่มยอดขาย e-commerce

success-metrics-eCommerce

บทความนี้เป็นการกลับมาเขียนอีกครั้งในรอบเกือบหนึ่งเดือน ต้องบอกว่าที่หายไปนั้นมีเหตุจำเป็นหลายเรื่องมากๆ ทั้งภาระส่วนตัว และการปรับเปลี่ยนเรื่องสำคัญหลายอย่างในชีวิต โดยเฉพาะการได้รับโอกาสด้านหน้าที่การงานใหม่(ในที่เก่า)

หลายท่านที่ติดตามใกล้ชิดหรือรู้จักเป็นการส่วนตัวอาจจะพอรู้ว่าผมเองเคยทำงานอยู่ที่บริษัท OfficeMate มาค่อนข้างยาวนานก่อนที่จะออกมาทำอยู่ที่ In-house Agency ภายใน Central Group เมื่อประมาณสามปีก่อน

การกลับอยู่ในฝั่งแบรนด์ครั้งนี้ ซึ่งไม่ใช่การเข้าไปร่วมงานในฐานะเอเจนซี่เหมือนสามสี่ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวอีกครั้ง เพราะถ้าพูดถึงเรื่อง Sense of Ownership แล้วนี่ต่างกันเยอะมาก การกลับมาอยู่ที่ OfficeMate ในครั้งนี้ ส่วนตัวจึงไม่ได้คิดว่าเป็นการกลับไป “อยู่บ้าน” แต่เป็นการกลับไป “สร้างบ้าน” ให้ใหญ่ขึ้นตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาโดยเฉพาะกับงานฝั่ง e-Commerce ดังนั้นบทความนี้จึงถือเป็นการเริ่มต้นไปพร้อมกับบทบาทภาระหน้าที่ใหม่ และจากนี้ก็อาจจะมีบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ e-Commerce แทรกสลับไปมากับ Google Analytics บ้าง ก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับ

อย่างแรกที่จำเป็นต้องอธิบายกันให้ชัดเจนกันก่อนคือ เมทริคที่ผมจะพูดถึงในบทความนี้นั้น ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสูตรสำเร็จชนิดว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำ e-Commerce เว็บไซต์แบบทันทีทันใดนะครับ นั่นเพราะว่ายังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบจัดส่งสินค้า ระบบชำระเงิน รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วย ซึ่งปัจจัยที่ว่ามานี้ ที่จริงแล้วก็มักจะส่งผลย้อนกลับไปที่เมทริคบางตัวโดยตรงอย่างเช่น Repeat Customer Rate (RCR) หรืออัตราการซื้อซ้ำ เพราะหากว่าถ้าลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีในการซื้อสินค้าในครั้งแรกแล้วก็คงจะไม่มีทางกลับมาซื้ออีก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเมทริคที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ เพราะเมทริคเหล่านี้แหละครับมักจะช่วยชี้ช่องให้มองเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของเรายังไม่ประสบความสำเร็จ
Continue reading

Session Quality อีกหนึ่งรีพอร์ทจากระบบ Machine Learning ของ Google

รีพอร์ท Session Quality เป็นรีพอร์ทที่สร้างขึ้นจากระบบ Machine Learning ของ Google ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในการสร้าง Smart lists และ Smart Goals ใน Analytics มาก่อนหน้านี้ โดยที่ Analytics จะทำการคำนวนหาค่า Session Quality ให้กับแต่ละ Session ที่เกิดขึ้นโดยดูจากแนวโน้มของการที่ Session นั้นจะเกิด Conversion มากน้อยแค่ไหน ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1-100 Session ที่มีค่าใกล้ 100 จะหมายถึง Session ที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าสูงมาก ส่วน Session ที่มีค่าต่ำเป็น session ที่มีโอกาสเกิดการซื้อต่ำนั่นเอง

Session-Quality-Metric Continue reading

การทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ E-commerce

Guide-to-Ecommerce-SEO

โดยหลักการแล้ว การทำ SEO สำหรับเว็บไซต์แต่ละประเภทนั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนัก จะมีเพียงรายละเอียดบางอย่างที่พอทำจริงแล้วอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้าง บทความนี้เป็นการสรุปขั้นตอนการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเพื่อไว้ใช้เป็นแนวทางและปรับใช้กันครับ

แต่ก่อนจะเข้าขั้นตอนการทำ SEO อยากให้ทำความเข้าใจถึงเหตุผลหลักๆ ที่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้ความสำคัญกับการทำ SEO กันก่อน โดยขอสรุปเป็นประเด็นสำคัญดังนี้ Continue reading