วัดผล email campaign อย่างมีประสิทธิภาพด้วย UTM tagging

หลายครั้งที่ผมมักถามคนที่เคยทำ email marketing ว่า วัดผล email campaign กันอย่างไร คำตอบส่วนใหญ่คือ ส่งอย่างเดียว แล้วก็อาจจะดูข้อมูลจากระบบที่ใช้ส่งอีเมล์ว่ามี Open rate, Click rate อยู่ที่เท่าไร แต่มักจะไม่มีการวัดผลว่าหลังจากที่เกิดการคลิ้กเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วมีการซื้อสินค้าหรือสมัครสมาชิกหรือไม่ หรืออยากจะวัดแต่ไม่รู้ว่าจะมีวิธีการวัดผลอย่างไร ส่วนบางท่านที่มีการวัดผลอยู่บ้าง ก็มักจะวัดจากสินค้าหรือบริการที่มีการโปรโมทไปในอีเมล์ว่ามียอดขายเติบโดขึ้นหรือไม่ ซึ่งอาจจะไม่ได้ผลที่ถูกต้องมากนัก เนื่องจากคนที่คลิ้กอีเมล์เข้ามาอาจจะซื้อสินค้าอื่นๆ ด้วย หรืออาจจะมีใครก็ได้ที่ไม่ได้เข้ามาจากอีเมล์แต่เข้ามาจากสื่ออื่นๆ แล้วซื้อสินค้าตัวนั้นก็ได้ ดังนั้นการวัดผลที่ถูกต้องคือการวัดว่าอีเมล์แต่ละฉบับส่ง Traffic เข้ามาเว็บเท่าไร และเกิด conversion เท่าไร conversion rate สูงหรือต่ำ และสร้าง conversion value ทั้งหมดเท่าไร ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เราสามารถทำได้ด้วย UTM tagging ซึ่งเป็นการใส่ค่า parameter บางอย่างเพื่อให้ google analytics เก็บข้อมูลให้เราไว้ใช้วิเคราะห์ต่อไปได้ Continue reading